หมอแอน_600x838

แพทย์หญิง วรรษชล รัตนแสนสุข (หมอแอน)

Dr.Watsachon Rattanasansuk

การศึกษา / Education

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  • ว.30951

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • Certificate of Attendance: Facial Contouring and Lifting by Dr.Peter Huang, Taipei, Taiwan
  • Certificate of Attendance: The MD Codes Advance Filler Training by Dr.Mauricio De Miao, Allergan Medical Institute
  • Certificate of Attendance: 7th InternationalThai Cosderm Congress on Aesthetic Medicine Cadaver Course
  • Certificate of Attendance: IMCAS Annual World Congress 2018, Paris, France
  • Certificate of Attendance: FACE Aesthetic conference 2019, London, UK
  • Certificate of Attendance: Ultraformer lll The Advantage Technique for Lifting and Fat Reduction
  • Certificate of Attendance: Ultherapy Physician Training byMERZ Aesthetics
  • Certificate of Attendance: Thermage FLXPhysician Training

ตารางแพทย์ คุณหมอแอน

อังคาร สาขา เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์
พุธ สาขา เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์
พฤหัส สาขา เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์
ศุกร์ สาขา เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์
เสาร์ สาขา เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 พฤศจิกายน 2565)