หมอเมย์

แพทย์หญิง วัลยรัตน์ สัจจะสกุลชัย (หมอเมย์)

Dr.Wanyarat Sajjasakulchai

การศึกษา / Education

  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาตจวิทยา / Master’s degree : Master of Science Program in Dermatology

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  • ว.47920

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • Certificate of Attendance : Restylane (filler) workshop of Galderma Thailand with Aj.Rangsima Wanijpakdeedeja, MD.
  • Certificate of Attendance :Skin booster by filler injection workshop of. with Galderma thailand with Dr. Hyoungjin Moon, MD.
  • Certificate of Attendance : Filler twin butterfly technique workshop of Galderma Thailand with นายแพทย์ พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ, tria piyavate hospital
  • Certificate of Attendance : Restylane (filler) workshop of Galderma Thailand with Stephanie Lam, MD., tria piyavate hospital
  • Certificate of Attendance :Visited department of dermatology, Kagoshima university, Japan
  • Certificate of Attendance: Thermage FLX Physician Training

ตารางแพทย์ คุณหมอเมย์

จันทร์ สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
อังคาร สาขา ซีคอน ศรีนครินทร์
พุธ สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
พฤหัส สาขา เซ็นทรัล พระราม 3
อาทิตย์ สาขา เดอะมอลล์ บางแค

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 พฤศจิกายน 2565)

หมอเมย์
หมอเมย์2
dr wanyarat sajjasakulchai Certificate (1)
dr wanyarat sajjasakulchai Certificate (4)
dr wanyarat sajjasakulchai Certificate (6)
dr wanyarat sajjasakulchai Certificate (3)
dr wanyarat sajjasakulchai Certificate (5)
dr wanyarat sajjasakulchai Certificate (8)