หมอเพลิน

แพทย์หญิง วรรณศิลป์ สุขสมานพันธ์ (หมอเพลิน)

Dr.Wannasil Suksamanapun

การศึกษา / Education

  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  • ว.49758

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • Certificate of Attendance: Hands on Technique Under Eyes Filler Injection 2017, Taipei, Taiwan
  • Certificate of Attendance: Hand-on Barbed Thread Lift Rejuvenation
  • Certificate of Attendance: IMCAS Annual World Congress 2018, Paris
  • Certificate of Attendance: Applied Anatomy Cadaver Course for Filler and Botulinum Toxin Injection Allergan Medical Institute, Singapore
  • Certificate of Attendance: FACE Aesthetic conference 2019, London
  • Certificate of Attendance: Thermage FLX Physician Training

ตารางแพทย์ คุณหมอเพลิน

จันทร์ สาขา เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์
อังคาร สาขา เซ็นทรัล อีสวิลล์
พุธ สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
ศุกร์ สาขา เซ็นทรัล เวสต์เกต
เสาร์ สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 พฤศจิกายน 2565)

Dr-wannasil-suksamanapun-Training (11)
Dr-wannasil-suksamanapun-Training (8)
Dr-wannasil-suksamanapun-Training (9)
Dr-wannasil-suksamanapun-Training (10)
04หมอเพลิน