หมอวา

แพทย์หญิง วารุณี โพธินามทอง (หมอวา)

Dr.Varunee Potinamtong

การศึกษา / Education

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว. 30044

การฝึกอบรม / Certificate Traning

 • Diploma in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine, USA
 • Annual academic meeting 2015, “What We Must Know about Aesthetic Injections”, Institute of dermatology
 • The 8th International THAICOSDERM Congress ON Aesthetic medicine , 2018
 • HANDS ON Cadaveric Dissection And Thread Lift & Live injection in Conjunction With Cadaver Dissection
 • Ultrasonic Assisted Lipolysis and Hand on liposuction 2018, Mae Fah Luang University
 • The Forum of Adipose Tissue & Stem Cell Congress 2018
 • Combination Approach in Facial Rejuvenation With Advance Injection Technique 2019, Mae Fah Luang University
 • 9th Recent Advance in Aesthetic Dermatology 2019, Mae Fah Luang University
 • Advance Contouring Technique For Face And Beyond, The new paradigm shift of dysport 2020, Dr Lee Young Seob
 • Galderma Exclusive Hands On Workshop “Cupid forehead- The defined and Charming Forehead Enhancement” , AIC training center
 • Galderma Exclusive Hands On Workshop “Butterfly Lift by Restylane”, AIC training center
 • UltraformerIII The advantage Technique for lifting and fat reduction
 • Thermage FLX Physician Training by MERZE Aesthetics
  Certificate of Attendance: Thermage FLX Physician Training

ตารางแพทย์ คุณหมอวา

จันทร์ สาขา เอ็มควอเทียร์
อังคาร สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ
พุธ สาขา ซีคอน ศรีนครินทร์
พฤหัส สาขา เซ็นทรัล อีสวิลล์
อาทิตย์ สาขา เซ็นทรัล อีสวิลล์

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 พฤศจิกายน 2565)