หมอเป้

แพทย์หญิง อุษา ตั้นตระกูล (หมอเป้)

Dr.Usa Tantrakul

การศึกษา / Education

  • Nanjing Medical University

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  • ว.63350

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • The 4th ASEAN Meeting of Aesthetic Surgery and Medicine 2019(AMAS 2019) Specialty Aesthetic
  • Training of MINT Fine for Foxy eye
  • Certificate of Attendance : Twin Butterfly workshop by Restylane
  • Certificate of Attendance : GAIN anatomy masterclass at Padtayapatana Building King Chilalongkorn Memorial Hospital
  • Certificate of Attendance : Galderma’s First impression Gain in workshop 20 March 2022
  • Certificate of Attendance : Anatomy Master Class and Live Demonstration for full face by MINT Lift
  • Certificate of Attendance: Thermage FLX Physician Training
  • Certificate of Attendance : Sculptra Exclusive Hand-on Workshop by Galderma Aesthetics

ตารางแพทย์ คุณหมอเป้

พุธ สาขา เซ็นทรัล เวสต์เกต
พฤหัส สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว
ศุกร์ สาขา พาซิโอ กาญจนา
เสาร์ สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว
อาทิตย์ สาขา เซ็นทรัล เวสต์เกต

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 กันยายน 2566)

training หมอเป้
training หมอเป้
training หมอเป้
training หมอเป้
training หมอเป้
training หมอเป้
dr usa tantrakul training 11
training หมอเป้
training หมอเป้
training หมอเป้
Dr.Usa Tantrakul training
Dr.Usa Tantrakul training
Dr.Usa Tantrakul training
Dr-Usa-Tantrakul-Training-16
certificate หมอเป้
certificate หมอเป้
Sculptra Exclusive Hands-on Workshop_หมอเป้