หมอแพร

แพทย์หญิง ธนิสา สุภัทรกุลพันธ์ (หมอแพร)

Dr.Tanisa Suphattarakul

การศึกษา / Education

  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  • ว.47870

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • Master Degree in dermatology at School of Anti – Aging and Regenerative Medicine Mae Fah Luang University, Thailand
  • 3rd runner up in “The Injector 2018 IMSA RAMA season 1” (best candidate from Dr. Atchima Suwanchinda)
  • Certificate in Clinical Observership Program in Department of Dermatology and Allergology at Juntendo University Faculty of Medicine
  • Certificate of Attendance: The 3rd Aesthetic Dermatology Academy Conference (ADAC2017)
  • Certificate of Attendance: “AMWC 17th aesthetic & anti-aging medicine world congress”, Monaco
  • Certificate of Attendance: Thermage FLX Physician Training

ตารางแพทย์ คุณหมอแพร

จันทร์ สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว
อังคาร สาขา เดอะพรอมานาด
พฤหัส สาขา เอ็มควอเทียร์
ศุกร์ สาขา เดอะพรอมานาด
เสาร์ สาขา เซ็นทรัล อีสวิลล์
อาทิตย์ สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 พฤศจิกายน 2565)

dr tanisa suphattarakul (5)
dr tanisa suphattarakul (8)
dr tanisa suphattarakul (1)
dr tanisa suphattarakul (6)
dr tanisa suphattarakul (3)
dr tanisa suphattarakul (4)
dr tanisa suphattarakul (10)
dr tanisa suphattarakul (11)
dr tanisa suphattarakul (2)
dr tanisa suphattarakul (7)
dr tanisa suphattarakul (9)