หมอบาส

นายแพทย์ สาธิต พณิชย์พิบูลย์ (หมอบาส)

Dr.Satit Panichpibool

การศึกษา / Education

  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Medicine Chiang Mai University
  • Master Degree in Dermatology at School of Anti – Aging and Regenerative Medicine Mae Fah Luang University, Thailand

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  • ว.38684

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • Special Lecturer at School of Anti – Agingand Regenerative Medicine Mae Fah Luang University, Thailand
  • Certificate in Clinical Dermatology, Juntendo University Hospital, Tokyo, Japan
  • Certificate of Attendance: Ultherapy physician training byMERZ Aesthetics
  • Certificate of Attendance: Cadaver Workshop for Botulinum Toxin and Filler Injection by MERZ Aesthetics
  • Certificate of Attendance: Thermage FLX Physician Training
ตารางแพทย์ V Square Clinic

ตารางแพทย์ คุณหมอบาส

จันทร์ สาขา ซีคอน ศรีนครินทร์
พุธ สาขา สยามสแควร์วัน
ศุกร์ สาขา เซ็นทรัล บางนา
เสาร์ สาขา สยามสแควร์วัน
อาทิตย์ สาขา สยามสแควร์วัน

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 พฤศจิกายน 2565)

Dr.Satit Panichpibool training
Dr.Satit Panichpibool training
Dr.Satit Panichpibool training
dr-satit-panichpibool-training (12)
dr-satit-panichpibool-training (14)
dr-satit-panichpibool-training (15)