หมอกิ๊ป

แพทย์หญิง ศศิวิมล คล้ายคลึง
(หมอกิ๊ป)

Dr.Sasiwimon Klykleung

การศึกษา / Education

  • Nanjing medical university

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  • ว. 63349

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • The 4th ASEAN Meeting of Aesthetic Surgery and Medicine 2019 (AMAS2019) specialty Aesthetic
  • Certificate of Attendance : Hands-on Workshop The Art and Sciences of Botulinum toxin Type A
  • Thermage FLX Physician Training by MERZE Aesthetic
  • Certificate of Attendance : Thermage FLX Physician Training
  • Certificate of Attendance : Sculptra Exclusive Hand-on Workshop by Galderma Aesthetics
  • COMPLETION OF TRAINING CERTIFICATE, Radiesse® Regenerative Biotimulator Training Program
  • Certificate of Attendance: Ultherapy Training by MERZ Aesthetics

ตารางแพทย์ คุณหมอกิ๊ป

จันทร์ สาขา เซ็นทรัล ศาลายา
พฤหัส สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
ศุกร์ สาขา เดอะมอลล์ บางแค
เสาร์ สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
อาทิตย์ สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 มีนาคม 2567)

S__360465
dr-Sasiwimon-Klykleung 2
Sculptra Exclusive Hands-on Workshop_หมอกิ๊ป
หมอกิ๊ป
Ultherapy V