หมอรวี

นายแพทย์ รวี ทองนพคุณ (หมอรวี)

Dr.Rawee Thongnopphakhun

การศึกษา / Education

  • มหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  • ว.47010

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • Certificate of Attendance: How Experts Do Advanced Filler for the Best Outcome, Ramathibodi Hospital
  • Certificate of Attendance: Facial Anatomy Masterclass, Galderma, Hongkong
  • Certificate of Attendance: IMCAS Annual World Congress 2018, Paris
  • Certificate of Attendance: Masterclass Turning Patient Insights into Optimum Outcomes, Allergan Medical Institute
  • Certificate of Attendance: Masterclass A New Solution To Better Skin Quality, Allergan Medical Institute
  • Certificate of Attendance: Thermage FLX Physician Training

ตารางแพทย์ คุณหมอรวี

จันทร์ สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
อังคาร สาขา สยามสแควร์วัน
พฤหัส สาขา เดอะ พรอมานาด
ศุกร์ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
เสาร์ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 พฤศจิกายน 2565)

06หมอรวี