หมอซี

แพทย์หญิง รมณ นันทธเนศ (หมอซี)

Dr.Ramon Nanthatanate

การศึกษา / Education

  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  • ว.46283

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • Certificate of Attendance: Applied Anatomy Cadaver Course for Filler and Botulinum Toxin Injection Allergan Medical Institute, Singapore
  • Certificate of Attendance: Advanced Thread Lifting, Laser & Filler Combinationto the Valuable Knowledge of Facial Design for Revolutionizing Individual Beauty
  • Certificate of Attendance: The 4th Aesthetic Dermatology Academy Conference (ADAC2018)
  • Certificate of Attendance: Ultherapy Training by MERZ Aesthetics
  • Certificate of Attendance: IMCAS Annual World Congress 2019, Paris
  • Certificate of Attendance: Thermage FLX Physician Training

ตารางแพทย์ คุณหมอซี

จันทร์ สาขา เกตเวย์ เอกมัย
อังคาร สาขา เซ็นทรัล บางนา
พุธ สาขา เซ็นทรัล บางนา
พฤหัส สาขา เกตเวย์ เอกมัย
ศุกร์ สาขา เซ็นทรัล อีสวิลล์

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 พฤศจิกายน 2565)

Dr.Ramon Nanthatanate training
Dr.Ramon Nanthatanate training
Dr.Ramon Nanthatanate training
Dr.Ramon Nanthatanate training
Dr.Ramon-Nanthatanate-Certificate-7
07หมอซี