หมอเบิร์ด

นายแพทย์ พีรพล สุทธิภาศิลป์ (หมอเบิร์ด)

Dr.Piraphol Suthiphasil

การศึกษา / Education

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ว.28602

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • Diploma in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine, USA
  • Master Degree of Science, Anti-aging Medicine, Mae Fah Luang University, Chiang-rai, Thailand
  • Certificate in Anti-aging Program Juntendo University, Faculty of Medicine
  • Certificate of Attendance: Ultraformer III The Advantage Technique for Lifting and Fat Reduction
  • Certificate of Attendance: Ultherapy physician training byMERZ Aesthetics
  • Certificate of Attendance: Thermage FLX Physician Training

ตารางแพทย์ คุณหมอเบิร์ด

จันทร์ สาขา สยามสแควร์วัน
อังคาร สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
พุธ สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว
พฤหัส สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ
อาทิตย์ สาขา เดอะพรอมานาด

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 พฤศจิกายน 2565)