หมอเบส

นายแพทย์ พุทธพงศ์ เหลืองรัตน์ (หมอเบส)

Dr.Phutthaphong Luangrat

การศึกษา / Education

  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  • ว.38081

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • Certificate of Attendance: K2 Thread Lift Training Masterclass, Daegu, South Korea
  • Certificate of Attendance: Beauty Through Science Congress, Stockholm Sweden
  • Certificate of Attendance: the 2nd iClass Anatomy Cadaver Course by Dr.Matt Stefanelli, Siriraj Hospital
  • Certificate of Attendance: Ultraformer lll The Advantage Technique for Lifting and Fat Reduction
  • Certificate of Attendance: Ultherapy Physician Training byMERZ Aesthetics
  • Certificate of Attendance: Thermage FLXPhysician Training
  • Complication Management for Filler Injection by Dr.Wilai
  • Certificate of Attendance: Crown’s Technique Botulinum Toxin Injection with Dysport, Galderma

ตารางแพทย์ คุณหมอเบส

อาทิตย์ สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 พฤศจิกายน 2565)