หมอปุ๋ย

แพทย์หญิง ผาณิต หนุนภักดี (หมอปุ๋ย)

Dr.Phanit Noonpakdee

การศึกษา / Education

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Khon Kaen University

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  • ว.30365

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • Certificate of Attendance: Ultraformer lll The Advantage Technique for Lifting and Fat Reduction
  • Certificate of Attendance: Ultherapy physician training byMERZ Aesthetics
  • Certificate of Attendance: Thermage FLXPhysician training
  • Certificate of Attendance: Complication Management for Filler Injection by Dr.Wilai, 2018
  • Certificate of Attendance: IMCAS Annual World Congress 2020, Paris, France

ตารางแพทย์ คุณหมอปุ๋ย

จันทร์ สาขา เซ็นทรัล พระราม 2
พฤหัส สาขา เซ็นทรัล เวสต์เกต
ศุกร์ สาขา เซ็นทรัล พระราม 2
อาทิตย์ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 พฤศจิกายน 2565)