หมอต้น

นายแพทย์ กิติพัฒน์ รื่นรุจิกร (หมอต้น)

Dr.Kitipat Ruenrujikorn

การศึกษา / Education

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  • ว.37781

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • Diploma in Aesthetic Medicine from American Academy of Aesthetic Medicineg
  • Certificate of Attendance: Anatomy Masterclass for Filler and Botulinum toxininjection, Galderma Aesthetic Injectors Network, Faculty of Medicine Chulalongkorn University
  • Certificate of training Ultherapy by MERZ Aesthetics
  • Certificate of Attendance: K2 Thread Lift Training Masterclass, South Korea
  • Certificate of Attendance: IMCAS Annual World Congress 2020, Paris
  • Certificate of Attendance: Thermage FLX Physician Training

ตารางแพทย์ คุณหมอต้น

จันทร์ สาขา เซ็นทรัล บางนา
อังคาร สาขา เกตเวย์ เอกมัย
พุธ สาขา เซ็นทรัล อีสวิลล์
ศุกร์ สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว
อาทิตย์ สาขา เซ็นทรัล บางนา

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 พฤศจิกายน 2565)

10หมอต้น