หมอโน๊ต

นายแพทย์ คณาวุฒิ จุฑาวรกุล (หมอโน๊ต)

Dr.Khanawut Chuthaworakun

การศึกษา / Education

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  • ว.33547

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • Science Congress, Stockholm Sweden
  • Certificate of Attendance: The Unlocking Emotional Beauty with the MD Codes Filler Training by Dr.Mauricio De Maio
  • Certificate of Attendance: Under Eye Filler Treatment, How to Correct Tear Trough and Eye Bags with Filler Injection by Dr.Allen Huang, Taipei Taiwan
  • Certificate of Attendance: 7th ITCAM, International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine with Cadaver Course, 2018
  • Certificate of Attendance: Facial Assessment and Filler Injection With Dr.Christoph Martschin
  • Certificate of Attendance: Thermage FLX Physician Training

ตารางแพทย์ คุณหมอโน๊ต

จันทร์ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
อังคาร สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
พฤหัส สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ศุกร์ สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
เสาร์ สาขา เซ็นทรัล เวสต์เกต

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 พฤศจิกายน 2565)

นพ.คณาวุฒิ-จุฑาวรกุล 8
นพ.คณาวุฒิ-จุฑาวรกุล 9
05หมอโน๊ต