หมอแพน

แพทย์หญิง วันรวี แซ่อู (หมอแพน)

Dr.Vanravee Saeou

การศึกษา / Education

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Thammasat University

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  • ว.46187

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • Equations Masterclass of Filler training with Dr.Mauricio De Miao, Allergan Medical Institute
  • Certificate of Attendance: Applied Anatomy Cadaver Course for Filler and Botulinum Toxin Injection 2017, 2019 Allergan Medical Institute, Singapore
  • Certificate of Attendance: MERZMasterclass in Non-Surgical Facial Transformation and Rejuvenation: Filler, Botulinum toxin and Ultherapy training, Siriraj Master Course
  • Certificate of Attendance: Minimal Invasive Non-surgical Thread Lifting, MINT Lift
  • Certificate of Attendance: 17th Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress, Monaco
  • Certificate of Attendance: IMCAS Annual World Congress, Paris, France
  • Certificate of Attendance: Thermage FLX Physician Training

ตารางแพทย์ คุณหมอแพน

จันทร์ สาขา เซ็นทรัล พระราม 3
พฤหัส สาขา เซ็นทรัล พระราม 2
ศุกร์ สาขา สยามสแควร์วัน
เสาร์ สาขา เกตเวย์ เอกมัย
อาทิตย์ สาขา เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 พฤศจิกายน 2565)

Dr.Vanravee Saeou training
Dr.Vanravee Saeou training
Dr.Vanravee Saeou training
Dr.Vanravee Saeou training
Dr.Vanravee Saeou training
Dr-vanravee-saeou (12)
Dr-vanravee-saeou (15)
dr-vanravee-saeou-training
dr-vanravee-saeou-training
dr-vanravee-saeou-training
11หมอแพน