หมอกวาง

นายแพทย์ นพัช วุฒิธรรมคณาพร (หมอกวาง)

Dr.Napach Wuthitamkanaporn

การศึกษา / Education

  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ Chiang Mai University

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

  • ว. 38656

การฝึกอบรม / Certificate Traning

  • Certificate of Training: Facial aesthetic design by thread lifting & Botulinum toxin
  • Certificate of Training: ULTHERAPY S.P.T. training program
  • Certificate of Training: The training course for the use of Restylane
  • Certificate of Attendance: The 4th Asia Pacific Meeting of Experts in Dermatology (APMED2018) Hongkong
  • Certificate of Attendance: The 4th GALAA Conference 2018
  • Certificate of Attendance: International Congress of Aesthetic Dermatology (ICAD2016)
  • Certificate of Attendance: Thermage FLX Physician Training

ตารางแพทย์ คุณหมอกวาง

จันทร์ สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ
อังคาร สาขา เซ็นทรัล พระราม 2
พุธ สาขา เซ็นทรัล พระราม 3
เสาร์ สาขา ซีคอน ศรีนครินทร์
อาทิตย์ สาขา เซ็นทรัล พระราม 2

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 พฤศจิกายน 2565)

dr-Napach-wuthitamkanaporn-certification-and-traning
dr-Napach-wuthitamkanaporn-certification-and-traning
dr-Napach-wuthitamkanaporn-certification-and-traning
dr-Napach-wuthitamkanaporn-certification-and-traning
dr-Napach-wuthitamkanaporn-certification-and-traning